Änglameditation

Änglameditation

Meditation i änglarnas närvaro är en stund i avslappning och frid där du besöker ditt inre universum. Jag tar dig med på en resa där du möter dig själv och änglarnas visdom. En andlig resa i gränslandet mellan det medvetna och det omedvetna.

 

Mina meditationer är kanaliserade och bär budskap

från änglarna. Änglarna är så angelägna om att

komma igenom och förmedla sina budskap.

De finns där för oss och vill så gärna hjälpa till.

 

Jag är utbildad meditationsledare och leder

meditationen i en form som börjar med jordning,

följs av avslappning och sedan en kanaliserad

vandring och budskap från en ärkeängel.

 

I många år har jag haft kontakt med änglar och tagit till mig deras budskap och fördjupat mig i den kontakten på olika sätt. Änglarnas kärleksfulla energier lämpar sig väl i meditation och ger behagliga upplevelser till den som mediterar. Budskapen är ofta djupt helande och förmedlar visdom och kärlek.

 

Ordet meditation betyder att föras mot centrum, mot sin mitt. Regelbunden meditation ger ett lugnare och nöjdare sinne och ett mer empatiskt och tolerant förhållningssätt till sig själv och andra. Meditation kan leda till ett förändrat medvetandetillstånd, djup inre stillhet och ro.

 

Mitt tips till dig som vill meditera mer är att hitta rutiner för när du mediterar så att det blir en självklar vana. Det behöver inte heller ta så lång tid, har du fem eller tio minuter per dag så räcker det lång.

 

Det finns många olika metoder för meditation och alla leder mot samma mål nämligen att höja medvetandet, stilla tankarna, skapa inre lugn och att hitta sin sanna inre kärna. Det yttersta målet är ett totalt stilla sinne som möter gudomligheten.

 

”De flesta människor som börjar meditera gör det därför att de vill ha ut mer av livet och av sig själva. När de börjar utforska sina tankar, drömmar och val i vardagen, blir de medvetna om att de inte är sina tankar eller sin kropp utan att de är mer än så – de är ren obunden medvetenhet, som under en hel livstid är innesluten i en fysik kropp. Det perspektivet förändrar allting, för det betyder att allt är möjligt i varje ögonblick.”

(Ur boken Meditationens hemligheter av Davidji)

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved