Akashakrönikan

Akashakrönikan

Andlig vägledning genom Akashakrönikan

 

Akashakrönikan är det eteriska allomfattande medvetandet där all visdom finns lagrad. På ditt uppdrag kan jag öppna den för svar som leder dig framåt i din utveckling.

 

Akashakrönikan är ett universellt bibliotek som innehåller allt som någonsin hänt, händer eller kommer att hända. Det är den icke fysiska boken om ditt liv och kallas även Livets bok eller Guds minne.

 

I Akashakrönikan finns berättelsen om hela universum sedan tidernas begynnelse. Den har funnits i människors medvetande sena årtusenden tillbaka och den nämns bland annat i Bibeln. Människors tankar om formen har förändrats över tid från stentavlor, böcker och datorer och i dag ser man den främst som ett levande energifält med vibrationer som hela tiden omskapas.

 

Det finns flera sätt att öppna Akashakrönikan och det sätt jag har lärt mig härstammar från Mayaindianerna och utgår från kärleken som vi bär i våra hjärtan. Jag känner stor vördnad inför varje tillfälle jag öppnar Akashakrönikan åt mig själv eller någon annan. På ditt uppdrag kan jag öppna den för dig och ge dig svar som vägleder dig i din utveckling.

 

Akashakrönikan ger svar om ditt sanna jag och vad som begränsar dig eller blockerar dig. Svaren kan ge dig värdefulla redskap och inspiration att utvecklas på din väg i livet.

Svaren syftar alltid till att främja och stödja den själsliga utvecklingen och ges i den takt du kan ta emot, bearbeta och tillämpa dem. Svaren kan sätta igång viktig transformation och läkning i ditt liv.

 

En sittning ta ca en timme och kan göras direkt på plats eller via telefon. Du får med dig ett protokoll över frågor och svar att gå tillbaka till så ofta du vill.

 

Bokning och priser

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved