Om mig

Ann Gripenlöf

Jag har alltid varit en sökare och letade jämt efter mening och fulländning. Jag ville lära mig nya saker hela tiden men hittade inte det jag sökte. Gick många utbildningar i mental träning och självutveckling för att förstå mig själv och andra, för att hitta en inre kärna. Många utbildningar var tuffa och jag lärde mig mycket men det var trots allt en dimension som saknades. Jag förstod inte vad förrän den andliga aspekten kom in i mitt liv. Den har jag sen utvecklat genom Reiki. Reki är inte knutet till någon religion men öppnar människor för ett högre medvetande.


Jag gick Reiki steg ett och två 2002 och en ny värld öppnades. Jag använder Reiki till allt från att lösa konflikter, klara tentor, snabba på läkningsprocesser, lindra stress, kanalisera budskap och vägleda andra. Det tog några år innan jag kände mig redo att gå vidare till det tredje steget och blev master och lärare.


Att jobba med Reiki ger mig ett sort lugn och en djup förankring i nuet som jag vill sprida vidare till andra.


Holy Fire Reiki

I maj 2015 åkte jag till Glasonbury för att kompletterade min Reikimaster med en master i Holy Fire Reiki. Genom utbildingen har jag fått tillgång till en högre energinivå av Reiki. En energinivå som människor nu är mogna att ta emot.


På senare tid har Reikienergierna höjts väsentligt och tagit form i Usui Holy Fire Reiki en metod utformad av amerikanen William Lee Rand. Den högre Reikienergin och flamman har också kommit spontant till många som utövar Reiki. Till mig kom flamman ett par månader innan kursen i Glastonbury. Under en Reikibehandling tog jag emot ljusklot från universum med en helande energiflamma och sen dess använder jag alltid flamman när jag behandlar. Flera av mina Reikivänner har fått liknade upplevelser och flamman sprider sig spontant till fler och fler.


Min energifrekvens har höjts väsentligt med Usui Holy Fire Reiki som nu är den formen av Reiki som jag använder vid behandlingar och lär ut på mina kurser.


Mina certifikat och diplom


  • Intuitiv Angel Messaneger Terapeut - Branka Okeijn
  • Akashic records steg 1 och 2 – Camilla Lindeborg Alm och Agneta Lindeborg
  • Atlantic Master Oracle and Teacher - True Self Maria Nylow
  • Regressionsterapuet - Ola Sahlin
  • Usui Holy Fire Reiki Master - Svenska skolan för Reiki och Karuna
  • Reki Master – Svenska skolan för Reiki och Karuna Maria Nylow
  • Reiki 1 och 2 - Stockholms Reikiskola Berit Sarvisé
  • Meditationsledare – True Self Maria Nylow
  • Healing med pendel – True Self Maria NylowCopyright © All Rights Reserved