Meditation som metod

Meditation som metod

Ordet meditation betyder att föras mot centrum, mot sin mitt. Regelbunden meditation ger ett lugnare och nöjdare sinne och ett mer empatiskt och tolerant förhållningssätt till sig själv och andra. Meditation kan leda till ett förändrat medvetandetillstånd, djup inre stillhet och ro.

 

Ett tips till dig som vill meditera mer är att hitta rutiner för det så att meditation blir en vana. Avsätt fem eller tio minuter per dag eller en stund en eller ett par gånger i veckan då du vilar i meditation.


Att meditera i grupp förstärker upplevelsen och du får andra att dela dina upplevelser med. Vägledda meditationer finns också på Youtube och CD.

 

Det finns många olika metoder för meditation och alla leder mot samma mål, att höja medvetandet, stilla tankarna, skapa inre lugn och att hitta sin sanna inre kärna. Det yttersta målet är ett totalt stilla sinne som möter gudomligheten.


”De flesta människor som börjar meditera gör det därför att de vill ha ut mer av livet och av sig själva. När de börjar utforska sina tankar, drömmar och val i vardagen, blir de medvetna om att de inte är sina tankar eller sin kropp utan att de är mer än så – de är ren obunden medvetenhet, som under en hel livstid är innesluten i en fysik kropp. Det perspektivet förändrar allting, för det betyder att allt är möjligt i varje ögonblick.” (Ur boken Meditationens hemligheter av Davidji)

 
Copyright © All Rights Reserved