Akashakrönikan

Akashakrönikan

Andlig vägledning genom Akashakrönikan


Akashakrönikan är det allomfattande medvetandet där all visdom finns lagrad. Ett universellt bibliotek, den icke fysiska boken om ditt liv. Den kallas även Livets bok eller Guds minne.


I Akashakrönikan finns berättelsen om hela universum sedan tidernas begynnelse. Den

har funnits i människors medvetande  sena årtusenden tillbaka och den nämns bland

annat i Bibeln.


Människors tankar om formen har förändrats över tid från stentavlor, böcker och datorer och i dag ser man den främst som ett levande energifält med vibrationer som hela tiden omskapas.


För att öppna Akashakrönikan används en metod som härstammar från Mayaindianerna och utgår från kärleken som vi bär i våra hjärtan.


Akashakrönikan ger svar om ditt sanna jag och vad som begränsar eller blockerar dig. Svaren kan ge dig värdefulla redskap och inspiration att utvecklas på din väg i livet.

Svaren syftar alltid till att främja och stödja den själsliga utvecklingen och ges i den takt du kan ta emot, bearbeta och tillämpa. Svaren kan sätta igång viktig transformation och läkning i ditt liv.


En sittning ta ca en timme och kan göras vid ett fysiskt möte, via telefon eller Skype. Du får med dig dokumetation över frågor och svar att gå tillbaka till så ofta du vill.


Bokning och priser
Copyright © All Rights Reserved