Jag är den andre - meditationsdag

Jag är den andre - Meditationsdag

Välkommen till en dag i lugn och stillhet i mötet med ditt inre. Dagen bjuder på olika typer av meditation. Vi börjar med att stillsamt väcka kroppen med qigong följt av helig dans ledd av Anne Ekman. Därefter hjärtmeditation men Alyssia Rydin och änglameditation med Ann Gripenlöf. Gudni Agnarsson leder en kort mässa i all enkelhet.


Dagen avslutas med toning och klangmeditation med Marie Bergman.


””Marie Bergmans karriär startade redan på 60-talet. Hon har sedan dess släppt ett tjugotal skivor och turnerat flitigt i hela Skandinavien. Vid hela tre tillfällen har hon representerat Sverige i Eurovision Song Contest, två gånger med Family Four och en gång tillsammans med Roger Pontare. 2018 valdes hon in i Swedish Music Hall of Fame. (Text från Jukebox P4)


Vegetarisk, ekologisk lunch serveras. Du betalar för lunchen men för övrigt är dagen kostnadsfri.


Vi börjar klockan 10 och slutar klockan 15:30. Du är med hela dagen eller dela av dag beroende på vad som passar dig bäst. Ingen anmälan.


10:00-11:00 Qigong och dansmeditation
11:00-11:10 Paus
11:10-12:10 Hjärtmeditation
12:10-13:00 Lunch
13:00-13:40 Änglameditation
13:40-14:00 Fika
14:00-14:30 Mässa
14:30-15:30 Toning och klangmeditation


 Välkommen!


Copyright © All Rights Reserved