Om mig

Ann Gripenlöf

Jag har alltid varit en sökare och letade jämt efter mening och fulländning. Jag ville lära mig nya saker hela tiden men hittade inte det jag sökte. Gick många utbildningar i mental träning och personlig utveckling för att förstå mig själv och andra, för att hitta en inre kärna. Många utbildningar var tuffa och jag lärde mig mycket men det var trots allt en dimension som saknades. Jag förstod inte vad förrän den andliga aspekten kom in i mitt liv. Den har jag sen utvecklat genom Reiki. Reki är inte knutet till någon religion men öppnar människor för ett högre medvetande.


Jag gick Usui Reiki steg ett och två 2002 och en ny värld öppnades. Jag använder Reiki till allt från att lösa konflikter, klara tentor, snabba på läkningsprocesser, lindra stress, kanalisera budskap och vägleda andra. Det tog några år innan jag kände mig redo att gå vidare till det tredje steget och blev master och lärare.


Att jobba med Reiki ger mig ett sort lugn och en djup förankring i nuet som jag vill sprida vidare till andra.


Holy Fire® Usui Reiki

I maj 2015 åkte jag till Glasonbury för att kompletterade min Reikimaster med en master i Holy Fire®. Genom utbildingen har jag fått tillgång till en högre energi. Holy Fire® är den formen av Reiki som jag använder vid behandlingar och lär ut på mina kurser.


Mina certifikat och diplom


  • Regndroppsterapeut - Eva Okeij Tankbar
  • Intuitiv Angel Messaneger Terapeut - Branka Okeijn
  • Akashic records steg 1 och 2 – Camilla Lindeborg Alm och Agneta Lindeborg
  • Atlantic Master Oracle and Teacher - True Self Maria Nylow
  • Regressionsterapuet - Ola Sahlin
  • Holy Fire® Reiki Master - Svenska skolan för Reiki och Karuna
  • Usui Reki Master – Svenska skolan för Reiki och Karuna Maria Nylow
  • Usui Reiki 1 och 2 - Stockholms Reikiskola Berit Sarvisé
  • Meditationsledare – True Self Maria Nylow
  • Healing med pendel – True Self Maria NylowCopyright © All Rights Reserved