Holy Fire Reiki

Holy Fire III Usui Reiki 

Usui Reiki är en mycket gammal behandlingsform som återupptäcktes i början av 1900-talet. Det är den vanligaste formen av energiöverföring. Under senare tid har energifrekvensen höjts väsentligt och metoden har utvecklats till

Holy Fire® Usui Reiki.


Usui Reiki är en mjuk och skonsam behandlingsform som är djupt avslappnande. Den motverkar stress, löser upp blockeringar och balanserar kroppen. Usui Reiki snabbar på läkningsprocesser och hjälper kroppen att läka sig själv.


Den nya formen, Holy Fire Reiki, är framtagen av William Lee Rand som är en av de mest kända reiki-profilerna i USA. Han driver International Center For Reiki Training ICRT. William Lee Rand började använda metoden i augusti 2014, nu är det den enda form av Reiki som lärs ut på ICRT. Holy Fire Reiki är en gränslöst helande energi med rötterna kvar i traditionell Usui Reiki. Den jordar, förstärker, vårdar, beskyddar, renar, läker och vägleder.


En reikibehandling sker genom handpåläggning och tar ca en timme. Värmen och energin som strömmar genom händerna löser upp blockeringar i energiflödet och du går ner i djup avslappning. Känslor, fysiska förnimmelser, bilder och tankar kan komma upp till ytan och frigöra insikter om känslor och tankemönster som hindar dig i livet.


Det är en metod för avslappning och stressreduktion som hjälper din kropp att läka sig själv.


Metoden kommer från Japan och är mycket kraftfull samtidigt som den är mjuk och skonsam. Det är en kärleksfull och djupgående energimetod som verkar på flera olika plan och öppnar för ett högre medvetande.

 

Ordet Reiki kan översättas till universell livsenergi.Friskvård

Skatteverket klassar reiki som förebyggande och rehabiliterande friskvård.  Det innebär att reikibehandlingar är skattefria i personalvårdande syfte. Kostnaden är fullt avdragsgill för arbetsgivaren. Den är inte heller förmånsbeskattad. Företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsa och välbefinnande.


Det innebär också att du som individ kan använda dina friskvårspengar till reikibehandling och utbildning i reiki.


Reiki på distans

Det låter kanske lite märkligt men reiki kan skickas på distans. Det är inte

konstigare än att du kan höra en radiosändning eller se ett TV-program som

sänds från en annan dela av världen eller att du pratar i telefon med någon som inte finns i  din fysiska närhet.


Reiki på distans har samma effekter som handpåläggning och görs aldrig utan en överenskommelse. Du måste vara villig och beredd att ta emot. 

 

Jag är ansluten till Förenade Reikiförbundet

som är en intresseorganisation förreikiutövare.

www.reikiförbundet.se

Copyright © All Rights Reserved