Livsenerig

Livsenergi 

Allt levande är beroende av livsenergi. I människokroppen kommer den framför allt in genom våra chakran. I kroppen finns ett nätverk av energibanor, meridianer. Allting har också ett energifält runt sig, en aura. Energin ger kraft till organ och celler i vår kropp och även till vårt psyke. När energiflödet störs eller hindras störs också funktionerna i kroppen och blockeringar bildas.


Livsenergin påverkas starkt av vad vi tänker och känner. Negativa tankar och känslor försämrar livsenergins strömningar medan de positiva stärker flödet. Eftersom vi människor ibland har negativa känslor och tankar har vi oftast mer eller mindre blockeringar i kroppen. Om man fastnar i ett negativt känslo- och tankemönster blir blockeringarna långvariga och kan leda till sjukdom.


Reiki helar kroppen genom att flöda in till de blockerade delarna och ladda dem med positiv energi. Reiki höjer också frekvensen på energin i och utanpå kroppen. Resultatet blir att den negativa energin löses upp och försvinner. Energibanorna renas och livskraften får flöda fritt. När energin åter flödar utan blockeringar får kroppen en chans att läka sig själv.

Copyright © All Rights Reserved